Tagged with " 紐西蘭"
3 月 3, 2019 - 2019年雜記    沒有留言

2019.03.03 紐西蘭之旅 Day9

[align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/2120764927.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/5111865702.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/3268903160.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/3585969728.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/7034977901.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/3726603102.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/0569979079.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/3111701311.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/3018358368.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/1687521532.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/3951553730.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/2602235044.jpg[/img][/align][align=center][img width=600,height=142]attachments/201903/0035063620.jpg[/img][/align]
[size=3]旅程的最後一天,班機是晚上PM20:45起飛,想不到jessy在今天竟然還想要安排行程
前幾天與jessy在紐西蘭遊學時住的home stay吃飯時,那時就有邀請我們到他們的新家
與一般人的作法不同,多數人都是往市區裡搬,他們則在前幾年往奧克蘭的郊區買了農場
今天一早就來阿姨家載我們,開了將近一個小時的車程才抵達,門口就養了兩隻山羊在那
還有開車經過時也看了放養的綿羊、羊駝,住家周圍的農場真是超大,聽他們說有4公畝
他們一一介紹室內的空間,除了空間大之外,重點是每個房間看出去都可以看到農場草皮
還有小孩各自的房間,我想我們家兩個小傢伙應該會很羨慕,問了她們想住這種房子嗎?
這裡真的是非常適合小朋友長大,很大的空間可以讓他們活動,而不是整天接觸3C產品
稍微逛一下後,就在房子外的野餐桌上享用午餐,也讓小傢伙們體會一下外國人吃的午餐
小小妹對於切蛋器就感覺非常的新奇,操作過一次之後,還說還想要再玩一次=____=
吃完飯後把剩下的柳丁皮拿到圍籬門口,這又是件新奇的事了,可以親手餵羊吃東西@@
但是這兩個還是有點怕怕的,不是像老大跑得老遠,就像小小妹手伸的長長的不敢靠近
在這待了幾個小時候,再搭近一小時的車回阿姨家,就準備整理好行李前往機場回家了
[/size]
[align=center]IMG_3667.wmv[/align]
[align=center]IMG_3670.wmv[/align]

3 月 2, 2019 - 2019年雜記    沒有留言

2019.03.02 紐西蘭之旅 Day8

[align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/7016772632.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/0824975629.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/3062154105.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/9479779314.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/9033171313.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/7550593609.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/6382879932.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/9840518781.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/0403990462.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/6017068614.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/4594742239.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/0513580794.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/3835392319.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/5580102049.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/6515791902.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/2380857130.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/9995686533.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/0624591397.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/0063623884.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/8960068211.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/4182983683.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/9221354336.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/8527823727.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/4197077593.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/9880293946.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/6520062878.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/3638916263.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/8362271639.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/4870653058.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/6641447211.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/2134046733.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/7297927715.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/4228103767.jpg[/img][/align][align=center][img width=600,height=142]attachments/201903/0314887110.jpg[/img][/align]
[align=center][img width=600,height=142]attachments/201903/6594597137.jpg[/img][/align]
[align=center][img width=600,height=142]attachments/201903/0883352507.jpg[/img][/align]
[align=center][img width=600,height=142]attachments/201903/5289713714.jpg[/img][/align]
[align=center][img width=600,height=142]attachments/201903/7545042038.jpg[/img][/align]
[align=center]IMG_3580.wmv[/align][align=center]IMG_3610.wmv[/align][align=center]IMG_3615.wmv[/align][align=center]IMG_3642.wmv[/align][align=center]IMG_3646.wmv[/align]

3 月 1, 2019 - 2019年雜記    沒有留言

2019.03.01 紐西蘭之旅 Day7

[align=center] [img width=200,height=168]attachments/201904/6651153677.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/5636543250.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/7222984713.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201904/2902527812.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/6282334624.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/5972013264.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201904/3525796377.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/3338923553.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/3479436740.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201904/4369706101.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/5658878938.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/1269175051.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201904/1209516135.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/2033161163.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/5576098591.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201904/0612264637.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/4589908713.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201904/1446362558.jpg[/img][/align]
[align=center][img width=600,height=142]attachments/201903/6680265092.jpg[/img][/align]
[align=center][img width=600,height=142]attachments/201903/0441569459.jpg[/img][/align]
[align=center][img width=600,height=142]attachments/201903/5556813282.jpg[/img][/align]
[align=center]IMG_3492.wmv[/align][align=center]IMG_3498.wmv[/align][align=center]IMG_3503.wmv[/align]

2 月 28, 2019 - 2019年雜記    沒有留言

2019.02.28 紐西蘭之旅 Day6

[align=center][img width=600,height=450]attachments/201903/3578072533.jpg[/img][/align]
[align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/7482209197.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/3132952361.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/9696209192.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/6394762191.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/2503252869.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/5574963185.jpg[/img][/align][align=center] [img width=200,height=168]attachments/201903/3096281569.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/3397942540.jpg[/img] [img width=200,height=168]attachments/201903/3929293947.jpg[/img][/align]

頁次:1234567»